Recerca de Directius

Constitueix la part principal de la nostra activitat i es basa en el sistema de recerca directa partint de la nostra consolidada base de dades, l'acció del nostre equip de researchers i informadors clau per sectors.

Les recerques són portades a terme per un Consultor que es responsabilitza de tot el procés i que estableix la relació personalitzada amb el client i els candidats. D'aquesta manera s'evita la pèrdua de matisos sobre les característiques de cada recerca, primordials per a donar un bon servei.

Els consultors especialitzats per clients busquen la relació duradora amb ells. Aquesta relació ens permet establir vincles de confiança i assolir una excel·lent sintonia sobre el seu estil humà.

Més del 80% de la nostra activitat procedeix de clients amb els quals mantenim molts anys de relació. Els nostres honoraris són establerts per endavant amb un criteri basat en la dificultat de cada recerca i no en el nivell salarial negociat per cada candidat. D'aquesta manera podem aconsellar amb transparència el nivell de retribució adequat per a cada posició.